Het lossen van een transformatorhuisje met een gewicht van +- 32 ton op een voorlopige opslagplaats, dit omdat er nog geen vergunning was. Later hebben wij zowel het horizontale als het verticale transport naar de definitieve locatie verzorgd.

12_1 12_2 12_3
 
12_4 12_5 12_6